Ο καρπός της αγάπης είναι η
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
δεν χρειάζεται πολύ
αλλά...
χρειάζονται ΠΟΛΛΟΙ
www.e-charity.gr